Czy gwarancja bez paragonu jest ważna?

Tech troubleshooting

Zachowanie paragonu przy zakupie jest kluczowe z wielu powodów. Paragon stanowi niezbędny dowód zakupu i uprawnia do skorzystania z gwarancji oraz ułatwia proces reklamacji. Brak paragonu może uniemożliwić uzyskanie wsparcia serwisowego, nawet jeśli produkt ulegnie awarii. W przypadku utraty paragonu istnieją jednak alternatywne sposoby potwierdzen